ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      UIS-PEARL (Staff)      UIS-PEARL (Student)      COVID-19

Kolej Kediaman

Prosedur Kesihatan & Keselamatan

Felo KUIS dengan bantuan Seksysn Alumni & Runding cara (SAR) sentiasa bersedia untukmembantu mengurus pelajar bermasalah. Antara masalah yang mungkin dihadapi adalah seperti berikut :

 

Wabak Penyakit

title bottom left

 • Wabak penyakit merangkumi demam denggi, malaria, campak dan penyakit lain yang merbahaya yang menimpa pelajar hendaklah diambil tindakan berikut :

 • Pengetua dan semua felo berbincang untuk menyelaraskan tindakan  menghadapi situasi.

 • Pengetua / Felo bertugas maklumkan kepada Rektor / Timbalan Rektor.

 • Waris pelajar terlibat dimaklumkan.

 • Mengambil langkah susulan bagi mencegah wabak seperti semburan fogging bagi kes denggi dan sebagainya.

 

Bencana

title bottom left

Bencana merangkumi banjir, jerebu, kebakaran, ribut, pencemaran dan lain-lain perlu diambil tindakan berikut :

 • Pengetua dan semua felo berbincang untuk menyelaraskan tindakan menghadapi bencana.

 • Pengetua / Felo Bertugas memaklumkan dengan segera kepada Pengarah / Timbalan Pengarah.

 • Mengarahkan pelajar mengambil langkah menyelamatkan diri dengan segera dan berkumpul di tempat yang selamat.

 • Mententeram keadaan panik di kalangan pelajar  KUIS adalah tugas amat penting dilakukan oleh setiap felo.

 • Ketua felo / felo sentiasa berhubung dengan pihak polis untuk menentukan tahap bahaya.

 • Jika keadaan memaksa atau arahan berpindah oleh pihak berwajib, maka semua felo mesti menyelaras proses pemindahan secara beramai-ramai ke lokasi yang lebih selamat.