ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      UIS-PEARL (Staff)      UIS-PEARL (Student)      COVID-19

Pejabat Naib Canselor

Profil

pm dato dr farid profil 2022

MAKLUMAT PERIBADI 

title bottom left

Nama Penuh

:

Dato' Profesor Madya Dr. Mohd Farid Ravi bin Abdullah

Jawatan

:

Naib Canselor / Ketua Eksekutif

Alamat

:

Pejabat Naib Canselor, Aras 2, Blok Pentadbiran,
Universiti Islam Selangor,
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang,
Selangor Darul Ehsan.

No. Telefon (Pejabat)

:

+603 8911 7000

No. Faksimili (Pejabat)

:

+603 8925 4899

Alamat Emel

:

nc@uis.edu.my

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

title bottom left

  • Ijazah Doktor Falsafah (PhD) Tafsir & Ulum al-Quran, University of Jordan.

  • Ijazah Sarjana Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

  • Ijazah Sarjana Muda Usuluddin, Al-Bayt University, Jordan.