ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      UIS-PEARL (Staff)      UIS-PEARL (Student)      COVID-19

Info KUIS

Profil Korporat

DASAR KUALITI

title bottom left

Membangunkan Kurikulum Pendidikan Tinggi 'Integral' (Tawheed) serta menawarkan perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran (P&P) berkualiti menepati kehendak mahasiswa, 'stakeholder', ummah dan pasaran.

OBJEKTIF KUALITI

title bottom left

PERTAMA

Menyediakan dan memastikan kurikulum pendidikan 'integral' (tawheed) yang berdaya saing.

KEDUA

Memberi perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang cekap, sistematik dan berkesan.

KETIGA

Memastikan mutu perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran (P&P) melalui peningkatan kualiti yang berterusan.

KEEMPAT

Memberi komitmen terhadap peningkatan secara berterusan dalam aspek perkhidmatan, kualiti graduan dan sistem kualiti.