ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      UIS-PEARL (Staff)      UIS-PEARL (Student)      COVID-19

Bahagian Hal Ehwal Pelajar

Mengenai BHEP

Objektif Bahagian

title bottom left

Bahagian Hal Ehwal Pelajar (BHEP) berperanan dan bertanggungjawab dalam merancang serta melaksanakan semua urusan berkaitan pelajar termasuk pembangunan sahsiah pelajar, kemahiran insaniah pelajar dan menjaga kebajikan pelajar.

Fungsi Bahagian

title bottom left

  • Menawarkan perkhidmatan pelanggan yang berteraskan moto “BHEP MESRA SELALU”.
  • Menguruskan kebajikan, penajaan, disiplin, aktiviti, sukan & kokurikulum, usrah, mentoring dan pembinaan sahsiah pelajar melalui program-program dalaman dan luaran.

  • Menjana dan menyusun strategi untuk meningkatkan mutu pencapaian pelajar dalam bidang akademik, sahsiah dan kerjaya.