ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      UIS-PEARL (Staff)      UIS-PEARL (Student)      COVID-19

Direktori

BAHAGIAN SEKRETARIAT DAN GOVERNAN (BSG)
Blok Pentadbiran, Universiti Islam Selangor (UIS),
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.

+603 8911 7000
+603 8925 4899

    

rijal jamaluddin
MOHD RIJAL BIN JAMALUDDIN
Penolong Pendaftar Kanan
Ketua Bahagian
2236
mohdrijal@uis.edu.my
nurul husna
NURUL HUSNA BINTI ZULKAFLI
Penolong Pendaftar
1404
husnazulkafli@uis.edu.my
hafizah
HAFIZAH BINTI ARSAT
Pembantu Tadbir
1404
hafizah@uis.edu.my