ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      UIS-PEARL (Staff)      UIS-PEARL (Student)      COVID-19

Direktori

PUSAT KECEMERLANGAN HALAL
HALAL ADVISORY & RESEARCH INSTITUTE SELANGOR (HARIS)
Blok Akademik 1, Universiti Islam Selangor (UIS),
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.

+603 8911 7000
haris-uis@uis.edu.my

 

mohd fadhli
TS. MOHD FADHLI BIN AB RAHMAN
Pengarah
1451
mohdfadhli@uis.edu.my
siti hawa raden eksan
SITI HAWA BINTI RADIN EKSAN
Ketua Unit Penyelidikan, Penerbitan & Pengurusan Dana
1450
sitihawa@uis.edu.my
noraini shamsuddin
NORAINI BINTI SHAMSUDDIN
Ketua Unit Perundingan, Latihan & Pembangunan
1450
noraini.shamsuddin@uis.edu.my
nurhidayu m lif
NUR HIDAYU BINTI MOHAMAD LIF
Pembantu Tadbir (P/O)
1452
nurhidayu@uis.edu.my