ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      UIS-PEARL (Staff)      UIS-PEARL (Student)      COVID-19

Berita KUIS

Bangi, 24 September 2023 - Yang Amat Berhormat, Dato Menteri Besar Selangor, Dato’ Seri Amirudin Bin Shari hari ini hadir menyempurnakan Sidang Ke-tiga Majlis Konvokesyen Universiti Islam Selangor (UIS) Kali Ke-26 berlangsung di Pusat Konvensyen UIS.

Pada tahun ini, UIS meraikan seramai 2,511 graduan dari pelbagai peringkat pengajian yang telah disenaraikan terdiri daripada Ijazah Doktor Falsafah, Ijazah Sarjana, Ijazah Sarjana Muda dan Diploma sempena Majlis Konvokesyen yang berlangsung mulai 23 hingga 26 September 2023. Ini menjadikan jumlah keseluruhan graduan dari 1998 hingga 2023 ialah seramai 29,876 orang.

Istimewanya, Majlis Konvokesyen kali ini merupakan penganugerahan Ijazah dan Diploma yang julung-julung kali diadakan selepas Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) didaftarkan sebagai Universiti Islam Selangor (UIS) pada 20 Julai 2023 yang lalu. Majlis Konvokesyen kali ini diadakan sebanyak tujuh sidang di mana untuk sidang ke-tiga ini, sejumlah 332 orang graduan Ijazah Sarjana Muda dari Fakulti Pengajian Peradaban Islam dan 80 orang graduan dari Fakulti Multimedia Kreatif dan Komputeran diraikan.

Saya yakin dengan penaiktarafan sebagai universiti pada 20hb Julai 2023 yang lalu, UIS mempunyai potensi untuk berkembang menjadi antara universiti yang terbaik dengan meningkatkan usaha penyelidikan, penerbitan jurnal bertaraf serantau dan membina rangkaian dengan universiti-universiti ternama”- Dato’ Seri Amirudin Bin Shari.

Fakulti Pengurusan dan Muamalah melahirkan graduan tertinggi iaitu seramai 785 orang, diikuti Fakulti Pengajian Peradaban Islam seramai 623 orang, Fakulti Pendidikan 466 orang, Fakuti Fakulti Syariah dan Undang-Undang 429 orang, Fakulti Multimedia Kreatif dan Komputeran 207 orang dan Institut Kajian Hadis dan Akidah se-orang.

Komitmen berterusan UIS dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga profesional Muslim yang mampu menyumbang kepada negara, memimpin masyarakat serta membangun ummah sama ada di lapangan industri mahupun keperluan dari sudut akademik telah menyumbang kepada melahirkan lebih ramai Dai, Ulama dan Umarak.

Kejayaan sesebuah universiti turut bergantung kepada keupayaan melahirkan graduan yang berinovasi dan kreatif untuk mencipta pekerjaan, dan bukan semata-mata melahirkan graduan yang mencari pekerjaan”- Dato’ Seri Amirudin Bin Shari.