ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      UIS-PEARL (Staff)      UIS-PEARL (Student)      COVID-19

Bahagian Keselamatan

Fungsi Umum

title bottom left

Memastikan tahap kawalan keselamatan di KUIS sentiasa berada di tahap terbaik dan selamat.

 

Fungsi Khusus

title bottom left

KESELAMATAN

Bertanggungjawab memastikan tahap keselamatan KUIS berada pada tahap terbaik dan selamat merangkumi keselamatan pejabat, harta benda dan warga KUIS.

 

SAMAN

Bertanggungjawab memastikan warga KUIS yang melanggar peraturan yang berkuat kuasa dikenakan saman berasaskan kepada peraturan-peraturan yang telah diwartakan oleh pihak KUIS.

 

CLAMPING KENDERAAN

Bertanggungjawab untuk mengambil tindakan ‘clamping’ kepada mana-mana kenderaan yang didapati tidak meletakkan kenderaan di tempat yang betul atau di tempat larangan yang telah diwartakan oleh pihak KUIS.