ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      UIS-PEARL (Staff)      UIS-PEARL (Student)      COVID-19

Bahagian Pengurusan Akademik

Denda ialah caj yang dikenakan kepada pelajar yang telah melakukan perkara-perkara mengikut situasi tertentu yang merangkumi :

  • lewat mendaftar kursus;

  • lewat menambah atau menggugurkan kursus;

  • menghilangkan bahan perpustakaan;

  • menghilangkan atau merosakkan atau lewat memulangkan jubah graduasi; dan

  • melanggar peraturan-peraturan Kolej Universiti.

 

Caj Denda

title bottom left

Nama Caj

Jumlah Caj Tempoh Denda / Bayaran Bermula

Denda Pertama Lewat Daftar Kursus

RM25 + RM2/ Hari Minggu 1 Kuliah

Denda Kedua Lewat Daftar Kursus

RM30/ Subjek Minggu 2 Kuliah

Denda Penambahan Kursus Lewat

RM50/ Subjek Minggu 3 Hingga
Minggu 7 Kuliah

Denda Pertama Pengguguran Kursus Lewat

RM50 /  Subjek Minggu 4 Hingga
Minggu 7 Kuliah

Denda Kedua Pengguguran Kursus Lewat

Caj Yuran Penuh
(MengikutKadar Caj Sesuatu Kursus)

Bermula Minggu 8 Kuliah

Denda Kehilangan Dokumen Peribadi Pelajar

RM2 / Dokumen Sepanjang Sesi

Bayaran Pemindahan Kredit

RM50 / Subjek 4 Minggu Selepas
Sesi Baru Dibuka

Bayaran Pengecualian Kredit

RM30 / Subjek Sepanjang Sesi

Bayaran Peperiksaan Ulangan

RM10 / Subjek Sebelum Tarikh Peperiksaan
Ulangan Bermula

Bayaran Rayuan Semakan Semula Buku Jawapan, Peperiksaan dan Kerja Kursus

RM50 / Subjek Seminggu Selepas
Keputusan Dikeluarkan

Transkrip Sementara

RM20 Sepanjang Sesi

Denda Transkrip Hilang

RM20 Sepanjang Sesi